Positieve gezondheid en scheiding

Binnen veel gemeenten en zorgorganisaties wordt van het idee positieve gezondheid gebruik gemaakt. Het is het model waarop de aanpak wordt gebaseerd om gezonde inwoners en medewerkers te krijgen én te houden. Wat is het en op welke manier sluit dit aan bij mensen in (echt)scheiding en waarom het zo´n mooie manier om in gesprek te gaan over de impact?

Wat is Positieve Gezondheid?

Laten we met een omschrijving beginnen om helder(der) te krijgen waar het over gaat. Positieve gezondheid betekent dat iemand zingeving ervaart en vaardigheden ontwikkeld heeft om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Dit is in zes dimensies ondergebracht, waarmee je ‘gezondheid’ in kaart kunt brengen. De zes dimensies of indicatoren zijn:

Lichaamsfuncties; je gezond voelen, slapen, eten, fitheid

Mentaal welbevinden; onthouden, concentreren, communiceren, omgaan met verandering

Zingeving; vertrouwen hebben, zinvol leven, accepteren, dankbaarheid

Kwaliteit van leven; rondkomen met je geld, hoe je woont, lekker in je vel zitten, balans

Meedoen; sociale contacten, serieus genomen worden, steun bij anderen, erbij horen

Dagelijks functioneren; zorgen voor jezelf, je grenzen kennen, omgaan met tijd, kunnen werken

Waar wordt het ingezet?

Met deze brede benadering van gezondheid kan er invloed uitgeoefend worden op het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Het idee is dat mensen hierover zo veel mogelijk eigen regie over voeren.

Het is een instrument wat binnen onder meer de zorg gebruikt wordt om in gesprek te gaan met cliënten en patiënten.

Ook binnen organisaties zoals GGZ Breburg en het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt er mee gewerkt. Hierbij gaat het om een visie die zowel voor cliënten en patiënten, als om een gezonde werkvloer vormgeven gaat. Zorgverzekeraars als Menzis en Zilveren Kruis hebben dit ook in hun beleid opgenomen. Onder aan het artikel vind je links met informatie over de manier waarop ze dat doen.

Hoe het werkt binnen organisaties

Het idee is simpel. Als iedereen binnen de organisatie de basis van dit model kent, kun je er praktisch handen en voeten aan gaan geven. Door samen erover in gesprek te gaan en samen te bekijken op welke gebieden er impact is ontstaan en welke oplossingen op de werkvloer ingezet kunnen worden. Zo ontstaan er voorbeelden die anderen binnen andere teams weer kunnen gaan gebruiken.

Zo is het een mooi manier om als leidinggevende en medewerker in gesprek te gaan met de vraag: “Wat kunnen we samen doen om één stap vooruit te zetten?” Dan kunnen voorbeelden als een trainingsvraag, meer autonomie, taken beter afstemmen op kwaliteiten, et cetera naar voren komen. Deze kunnen dan gebruikt worden om de potentiële voordelen naar gedrag te vertalen. Want dan wordt het grote verschil natuurlijk pas echt gemaakt. Ontdek meer tips via de link onderaan het artikel.

Positieve gezondheid en (echt)scheiding

Positieve Gezondheid Werk & ScheidingHet is gemakkelijk te bedenken dat een scheiding op alle dimensies van positieve gezondheid impact heeft; omgaan met grote veranderingen, slaap, zorg om een dak boven je hoofd, sociale contacten, omgaan met tijd, je werk goed kunnen doen en zo gaat de lijst nog wel even verder.

Door vroegtijdig vanuit de verschillende pijlers in gesprek te gaan, kunnen oplossingen worden gevonden die medewerkers op de been helpen houden. Zo wordt langdurig verzuim voorkomen voor de organisatie en wordt er veel minder beroep gedaan op ondersteuning vanuit gemeenten en de zorg.

Aandacht voor positieve gezondheid tijdens een scheiding leidt zo tot win-win-win situatie. Download de pdf-versie Positieve Gezondheid Werk&Scheiding om zelf te gebruiken

Ben je benieuwd op welke manieren we vroegtijdig bij kunnen dragen aan veerkracht in een periode van scheiding? Bekijk hier onze oplossingen

Links:

Algemeen over Positieve Gezondheid

https://www.iph.nl/

Vragenlijst als middel voor gesprek

Met deze vragenlijst, krijg je snel inzicht in wat Mijn Positieve Gezondheid genoemd wordt. Een mooie basis voor een goed gesprek tussen medewerker in scheiding en bv de HR-adviseur of leidinggevende:

https://mijnpositievegezondheid.nl/

Tips voor werknemer in scheiding om zelf bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid (gratis download):

https://www.werkenscheiding.nl/algemeen/gratis-dowload-tips-scheiding-verzuim/

Tips voor organisaties mbt positieve gezondheid

https://www.iph.nl/kennisbank/tips-voor-organisaties/

Jeroen Bosch Ziekenhuis

https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hier-staan-wij-voor

Menzis
https://www.menzis.nl/web/publicaties/zorg-zorgverzekering/2017/11/10/zorgverzekeraars-tekenen-voor-bevorderen-van-positieve-gezondheid

Zilveren Kruis
https://www.zilverenkruis.nl/overons/pers/zilveren-kruis-zet-zich-in-voor-positieve-gezondheid

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Lees onze overige artikelen

Vrijblijvend advies?

Kunnen we je op weg helpen?

Ja, ik wil graag in contact komen met een Werk&Scheiding specialist