Het is een mindset wat steeds meer momentum krijgt; duurzaam inzetbaar te blijven. Van amplitie tot aan verzuimpreventie, veel bedrijven zijn er mee aan de slag. Dat is mooi. En hoe doe je dat dan? Want een idee is mooi, positieve resultaten zijn beter.

Onderzoek bevestigt

Er is meer dan genoeg onderzoek met de bevestiging dat een scheiding negatieve gevolgen heeft op de werkvloer. O.a. Esther Kluwer van de Radboud Universiteit en Mariska Klein-Velderman van TNO laten dit met hun uitkomsten meer dan eens zien.

Een kleine opsomming:

 • Meer dan 130.000 werkenden per jaar in het proces van echtscheiding
 • Deze groep verzuim 45% meer
 • 20% geeft binnen een jaar aan met burn-out klachten rond te lopen

Er is ook goed nieuws. Uit dezelfde onderzoeken komt naar voren dat werk uitval helpt voorkomen. Dus laten we dat eens als uitgangspunt pakken.

Niveaus van impact

Met Werk&Scheiding hebben we vier vertrekpunten om te bepalen welke manier van ondersteuning het beste aansluit. Dat maakt het inzichtelijker en gemakkelijker voor leidinggevenden en werknemers zelf om wat mee te doen:

Niveau 1:

De echtscheiding levert nog geen zichtbaar productiviteits- of verzuimprobleem op en dat wil je zo houden.

Niveau 2:

Een medewerker in of na scheiding verzuimt frequent en/of de kwaliteit van werk staat onder druk.

Niveau 3:

De medewerker heeft energie- en spanningsklachten. Productiviteit en inzetbaarheid zijn een probleem en langdurig verzuim ligt op de loer.

Niveau 4:

Een werknemer heeft zich ziek gemeld of is aan het re-integreren.

Deze verdeling helpt om op het de goede moment de juiste stappen te zetten en zo langdurig verzuim te voorkomen.

Afstemmen is effectief

Bij niveau 1 ga je niet de meest intensieve begeleiding inzetten. Andersom is het niet zinvol om bij niveau 3 een zelfstandig programma in te zetten wat helemaal op de schouders van de werknemer rust.

Weet je wat er speelt? Dan weet je wat je kunt doen.

Tips per niveau

Niveau 1

 • Hou elkaar op de hoogte; leidinggevende én medewerker. Als je het voor jezelf houdt, kun je wachten tot je een ons weegt. Dan gebeurt er niks. Hulp zal er dan pas komen als het te laat is.
 • Zorg voor overzicht in het werk; plan, reserveer en blokkeer. Stem output af. Wat wordt verwacht en hoe kan dat resultaat op niveau blijven?
 • Haal ruis uit je werkomgeving; geen whatsapp meldingen, email alerts uit, etc.
 • Zet een preventieve ondersteuning in; bv online veerkracht programma Scheiding.

Niveau 2

 • Ga elke week of twee er even samen voor zitten; bespreek wat de effecten op het werk zijn en welke oplossingen ingezet kunnen worden. Leg deze afspraken vast en bespreek in het volgende gesprek het resultaat. Besluit wat de volgende stap is en ga er weer mee aan de slag.
 • Schaal hulp op; meer samen het werk plannen, tijdelijk minder taken of flexibele uren, etc.
 • Zet een traject in dat de steeds groter wordende kans op verzuim vermindert.
 • Pauzes helpen echt. Elke uur een korte pauze dragen direct bij aan de energie; qua denkkracht én lichamelijk. En dan niet op je socials gaan zitten, natuurlijk.

Niveau 3

 • Maak een plan de campagne om langdurig verzuim te voorkomen. Bereid deze voor met experts; hr-adviseur, pob’er, vitaliteitregisseur, etc.
 • Pas werktijden aan op wat nog kan. Denk hierbij aan meer dagen minder lang of echt een mindering in tijd. Zorg ervoor dat werk blijft werken. Het helpt verzuim voorkomen.
 • Nog geen specialistische interventie ingezet? Doen! En snel!

Ik laat niveau 4 even voorbij gaan, omdat van verzuimpreventie dan geen sprake meer is en er andere processen moeten worden gestart.

Eerder is beter

Je voelt al wel aan dat een online veerkracht programma Scheiding een stuk minder kost dan een re-integratie traject met alle toeters (vervanging vinden, bedrijfsarts, re-integratie traject, etc) en bellen (doorbetaling loon, verzwaring van de taken binnen het team, etc).

Pak daarom de preventieve handschoen op en zet in op duurzame inzetbaarheid bij een (echt)scheiding. Want voorkomen is goedkoper, slimmer, prettiger en zo veel logischer dan genezen.

Kijk hier voor onze gratis downloads:

Tips om duurzaam inzetbaar te blijven tijdens en na scheiding
PraatPlaat W&S leidinggevende

Kunnen we je verder helpen?

Je kunt natuurlijk ook gelijk in contact komen met één van onze W&S specialisten bij jou in de buurt.

Team Werk&Scheiding
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Lees onze overige artikelen

Vrijblijvend advies?

Kunnen we je op weg helpen?

Ja, ik wil graag in contact komen met een Werk&Scheiding specialist