Verzuim preventie scheiding; aanleiding tot oplossing

Om tot een positief resultaat te komen met een Werk & Scheiding traject, namelijk door preventie verzuim te voorkomen, is kennis over de aanvliegroute en oplossing belangrijk. In dit artikel kom je te weten welke stappen tot succes leiden; van signaleren tot succesvol op de been en productief te blijven bij (echt)scheiding werkt.

De zes stappen van Werk & Scheiding

  1. SignalerenStappen voor oplossing Werk & Scheiding
  2. Interne mogelijkheden inzetten
  3. Oriëntatie op interventie; drie niveaus
  4. Afstemmen
  5. Samen op weg
  6. Succesvolle afronding

Signaleren van medewerker in scheiding

De eerste stap gaat over signaleren. Dit is iets wat zowel vanuit de medewerker in echtscheiding als door professionals uit de werkomgeving (onder andere teamleider, collega’s, Hr-adviseur) kan starten. Het begint met het erkennen dat een (echts)scheiding een impact heeft op het werk en dat je dat als organisatie in goede banen wilt leiden.

Interne mogelijkheden inzetten

Vanuit de (h)erkening komt de vraag naar voren: “Wat is er nodig om duurzaam inzetbaar te blijven tijdens én na dit scheidingsproces? “ Teamleider en medewerker gaan hierover samen in gesprek. Mogelijkheden worden onderzocht en praktisch vormgegeven.

Oriëntatie op preventie

De drie niveaus

Als dit niet effectief genoeg blijkt, wordt er vaak een W&S specialist om advies gevraagd. Dan neemt een Hr-adviseur of leidinggevende contact op en bekijken we vanuit de verschillende niveaus van verzuimpreventie waar de angel zit. De drie niveaus zijn:

Preventie niveau 1

Er is (nog) geen zichtbaar productiviteits- of verzuimprobleem op en dat wil je zo houden.

Preventie niveau 2

Een medewerker verzuimt frequent en/of de kwaliteit van het werk staat onder druk.

Preventie niveau 3

De medewerker heeft energie- en spanningsklachten. Productiviteit en inzetbaarheid zijn een probleem. (Langdurig) verzuim ligt op de loer.

Afstemmen oplossing met werkgever

Op basis van het niveau stemmen we de interventie af. Hoe hoger het niveau, des te intensiever de begeleiding. Met deze kennis gaat de teamleider terug naar de medewerker. Samen bekijken ze of deze oplossing een antwoord kan geven op de vraag van de werknemer.

Er wordt een kennismaking met de W&S specialist gepland. Hierin wordt het probleem van de medewerker helder gemaakt en inzicht gegeven in de W&S aanpak. De werknemer maakt zelf de keuze om te starten of niet. Commitment is een belangrijk startpunt voor succes.

Samen op weg preventie bij scheiding

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Daarom nemen we in onze trajecten de teamleider mee om tussentijds de effecten van het programma te versterken. Niet op inhoud, wel op proces. Dat geeft een extra positief effect aan het resultaat.

Laatste stappen tot succesvolle interventie

Elk traject ronden we af met een evaluatie. Na enige tijd hebben nog een apk-gesprek met de teamleider of Hr-adviseur. Zo kunnen we er zeker van zijn dat de effecten van onze verzuim preventie bij scheiding tot een oplossing leidt die duurzaam is.

Klik op het plaatje om te weten wat we inzetten bij de verschillende vitaliteit niveaus:

Kunnen we je helpen?

Je kunt natuurlijk ook gelijk in contact komen met één van onze W&S specialisten bij jou in de buurt.

Werk&Scheiding specialisten Nederland
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Lees onze overige artikelen

Vrijblijvend advies?

Kunnen we je op weg helpen?

Ja, ik wil graag in contact komen met een Werk&Scheiding specialist