Succesvolle verzuimpreventie bij scheiding

Van signalering tot oplossing

Om van een wankelende naar een veerkrachtige medewerker in scheiding te komen, is goede kennis over de aanvliegroute belangrijk. Welke stappen leiden tot succes? Van vroeg signaleren tot succesvol op de been en productief blijven bij een scheiding; zo maak je het verschil.

De zes stappen van Werk & Scheiding

  1. SignalerenStappen voor verzuimpreventie Werk & Scheiding
  2. Oriëntatie op interventie; drie niveaus
  3. Interne en externe mogelijkheden inzetten
  4. Afstemmen
  5. Samen op weg
  6. Succesvolle afronding

Signaleren van medewerker in scheiding

De eerste stap gaat over signaleren. Dit is iets wat zowel vanuit de medewerker in scheiding als door professionals uit de werkomgeving (onder andere teamleider, collega’s, Hr-adviseur) kan starten. Het begint met het erkennen dat een (echts)scheiding een impact heeft op het werk en dat je dat als organisatie in goede banen wilt leiden. Dit vraag om een professionele houding in combinatie met compassie en verantwoordelijkheidsgevoel, zowel van de teamleider als van de medewerker die het betreft. Met het signalen wordt de deur naar de volgende stap gezet; het gesprek en de vraag wat te doen om de de impact op de werkvloer te verminderen en verzuim te voorkomen.

Oriëntatie op verzuimpreventie

De drie preventieve niveaus

Om het gesprek over de impact te laten gaan hebben we de Werk&Scheiding impact thermometer ontwikkeld. Het is een eenvoudige tool om het gesprek vorm te geven en de oplossingen goed op de behoefte aan te kunnen laten sluiten. In de W&S aanpak wordt gebruik gemaakt van vier niveaus: drie preventief en een voor re-integratie. Voor nu leggen we de focus op de drie preventieve niveaus.

De werkgever versie:

Vier niveaus van werk & Scheiding

De werknemer versie:

Vier niveaus Werk & Scheiding

Mogelijkheden inzetten

Vanuit de (h)erkening komt de vraag naar voren: “Wat is er nodig om duurzaam inzetbaar te blijven tijdens én na dit scheidingsproces? “ Teamleider en medewerker gaan hierover samen in gesprek. Mogelijkheden worden onderzocht en praktisch vormgegeven. De centrale vragen zijn:

-Wat is de impact van de scheiding op de werkvloer?
-Is er voldoende ervaring en kennis in huis of is het slim om een expert aan te haken?
-Vraag voor de teamleider: Moet ik zelf actief de begeleiding op me willen nemen of liever op een goede manier aangehaakt zijn?
-Welke aanpassingen, oplossingen of interventies zorgen voor de goede stappen?
-Hoe gaan ze ingezet en de effecten gemonitord worden?

Vrijblijvende kennismaking Werk & Scheiding

Op basis van het niveau kan de interventie afgestemd worden. Hoe hoger het niveau, des te intensiever de begeleiding. Op dit punt komt de Werk & Scheiding specialist om de hoek kijken. Er is overleg over de te nemen route.

Met deze kennis gaat de teamleider terug naar de medewerker. Samen bekijken ze of deze oplossing een antwoord kan geven op de vraag van de werknemer.

Er wordt een kennismaking met de W&S specialist gepland. Hierin wordt het probleem van de medewerker helder gemaakt en inzicht gegeven in de W&S aanpak. De werknemer maakt zelf de keuze om te starten of niet. Commitment is een belangrijk startpunt voor succes.

Samen op weg preventie bij scheiding

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Daarom nemen we in onze trajecten de teamleider mee om tussentijds de effecten van het programma te versterken. Niet op inhoud, wel op proces. Dat geeft een extra positief effect aan het resultaat.

Laatste stappen tot succesvolle interventie

Elk traject wordt afgerond met een evaluatie. Na enige tijd vind er nog een apk-gesprek plaats. Zo kunnen we er zeker van zijn dat de succesvolle effecten van de verzuimpreventie bij scheiding tot een oplossing heeft geleid die duurzaam is.

Klik op het plaatje om te weten wat we inzetten bij de verschillende vitaliteit niveaus:

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Lees onze overige artikelen

Vrijblijvend advies?

Kunnen we je op weg helpen?

Ja, ik wil graag in contact komen met een Werk&Scheiding specialist