Tussen hulp en hinder; het netwerk tijdens scheiding

In de turbulente tijd van een scheiding kunnen de golven van emotie en stress hoog oplopen. Dat geldt niet alleen in het privéleven, maar ook op de werkvloer. We duiken in de complexe invloed van het netwerk tijdens de scheiding van een medewerker. Waarom zijn collega’s, familie en de bredere sociale achtergrond de steunpilaren of juist ondermijners?

De dubbelrol van het netwerk

Het sociale netwerk van een medewerker speelt tijdens een scheiding een cruciale rol in hoe zij deze periode doorstaan. Deze bestaat uit verschillende groepen en hebben elk hun ondersteunende uitwerken als ook valkuilen.

Collega’s

Collega’s binnen een team kunnen een onmisbare bron van steun zijn. Ze bieden een luisterend oor of zijn van praktische hulp bij werkgerelateerde zaken. Daarnaast speelt de teamleider nog belangrijke rol. Deze is cruciaal bij het vastlopen van de collega in zwaar weer.

Echter, een te persoonlijke betrokkenheid of het kiezen van partij kan juist voor extra spanningen zorgen. Soms is het de medewerker die te veel details deelt met te veel collega´s. Dit kan de werksfeer enorm negatief beïnvloeden en ervoor zorgen dat de medewerker in scheiding juist alleen komt te staan.

Ook een disbalans in steun zoeken bij een leidinggevende kan tot een negatieve spiraal leiden. Het onvoorspelbare in combinatie met de lengte van de gesprekken zorgen dan voor een disbalans. Deze kan de teamleider op gaan breken en komt zelfredzaamheid van de medewerker niet ten goede komt.

Familie en vrienden

Een ander onderdeel van het emotionele vangnet zijn vaak familieleden en vrienden. Hun steun is onontbeerlijk. Soms zijn leden van het ouderlijk gezin. Soms ook andere familie, zoals een oom of nicht. Meestal zijn er ook één of meerdere betrokken vrienden of vriendinnen die dichtbij staan.

Naast het emotionele deel, zijn ze vaak ook praktisch van belang. Er moet van alles gedaan of geregeld en georganiseerd worden tijdens een scheiding. Onderschat bovendien ook degene met twee rechterhanden niet in dit proces.

Maar hun betrokkenheid kan ook complex zijn, vooral als familieverhoudingen al onder druk staan. Ook binnen vriendengroepen kan een scheiding tot vervelende gevolgen leiden. Adviezen en meningen zijn niet altijd in lijn met wat het beste is voor de medewerker. Zeker niet als de adviesgever zelf een negatieve ervaring heeft meegemaakt.

Daarnaast kunnen tradities ingewikkelder worden. Wie wordt bijvoorbeeld uitgenodigd voor het jaarlijkse vriendenweekend? Of voor de familiereünie?

Sociale en culturele achtergrond

De bredere sociale en culturele achtergrond van een medewerker speelt eveneens een rol. In sommige culturen binnen Nederland is er een stigma verbonden aan scheiden. Dit kan extra druk leggen op de medewerker. Hoe zwaar valt het bijvoorbeeld als je hele leven integraal onderdeel is van een kerk en je daarna niet meer welkom bent?

Daarentegen kan een ondersteunende gemeenschap juist veel kracht bieden. Deze gemeenschapszin kan dan juist helpen bij het vinden van een woning of opvang voor de kinderen uit school.

Valkuilen en kansen op de werkvloer

Het is essentieel om bewust te zijn van de valkuilen die het netwerk tijdens een scheiding met zich mee kan brengen. Overmatige bemoeienis, ongevraagde adviezen en het verspreiden van persoonlijke informatie op de werkvloer kunnen de situatie verergeren.

Tegelijkertijd biedt een goed ingelicht en empathisch netwerk kansen voor positieve invloed, zoals het verminderen van stress, het bieden van een gevoel van normaliteit en continuïteit. Het helpt navigeren door de emotionele en praktische aspecten van een scheiding.

Drie tips voor werkgevers en collega’s

  1. Goede begeleiding bij scheidingBied een luisterend oor zonder te oordelen. Stimuleer een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om over persoonlijke kwesties te praten, maar respecteer ook hun behoefte aan privacy.
  2. Wees proactief in het aanbieden van flexibiliteit. Begrip voor de veranderende persoonlijke situatie kan een wereld van verschil maken. Denk aan flexibele werktijden of de mogelijkheid voor tijdelijk verminderde werklast.
  3. Verwijs door naar professionele ondersteuning. Of het nu gaat om mediation, coaching of therapeutische begeleiding, externe professionals kunnen objectieve en constructieve steun bieden. Moedig het gebruik van deze diensten aan en faciliteer waar mogelijk.

Het netwerk bij scheiding tot slot

Een scheiding is een uitdagende periode die diep ingrijpt op zowel het persoonlijke als professionele leven. Door als werkgever en collega’s een ondersteunend netwerk te vormen, kun je een positieve impact hebben op het welzijn van de medewerker en daarmee indirect op verzuim en productiviteit.

Echter, de grens tussen ondersteuning en inmenging is dun. Het inschakelen van professionele begeleiding is niet alleen een teken van zorg, maar ook een investering in de veerkracht van je team.

Ben je op zoek naar manieren om medewerkers door een scheiding heen te helpen met zo min mogelijk impact op hun werk? Neem contact op. Samen kunnen we de juiste balans vinden tussen persoonlijke betrokkenheid en professionele afstand.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Lees onze overige artikelen

Vrijblijvend advies?

Kunnen we je op weg helpen?

Ja, ik wil graag in contact komen met een Werk&Scheiding specialist