Werk & Scheiding in providersboog; zo werkt het wel

Diverse organisaties en arbodiensten maken gebruik van een providersboog met Werk&Scheiding als onderdeel daarvan. In zo’n providersboog zijn geselecteerde diensten opgenomen, waar korte lijnen mee zijn. Op die manier kan er snel gehandeld worden bij vragen vanuit de teams en individuele medewerkers. Hoe laat je een interventie gericht op preventie zoals Werk & Scheiding nou goed werken in een providersboog?

Providersboog

Het idee achter een providersboog is krachtig. Het gaat om een groep professionele partners die helpen bij vraagstukken binnen de organisatie. Vaak gaat het hierbij over training, opleiding en verzuim. In andere situaties is het vergelijkbaar met prefered suppliers. Korte lijnen maakt dat er snel gehandeld kan worden met betrouwbare partijen.

Waarom het niet werkt

Er zijn diverse redenen waarom een providersboog niet (optimaal) werkt. Van gebrek aan visie tot de implementatie. Er zijn aardig wat valkuilen die je onderweg tegenkomt.

Te weinig visie

Om een providersboog goed te laten werken, zullen er meerdere voorwaarden binnen de organisatie aanwezig moeten zijn. Ten eerste is het belangrijk om een visie te hebben. Wat wil je met een providersboog bereiken? Welke problemen wil je ermee oplossen? Als hier niet goed over nagedacht is, zal het vervolg altijd minder krachtig worden.

Gebrekkige kennis over de werkvloer

Het zal niet de eerste keer zijn dat we van een HR-adviseur van een organisatie met 500 medewerkers horen zeggen: “Een scheiding? Nee, daar heeft bij ons nog nooit iemand zich om ziekgemeld.”

Als je weet dat van de 130.000 werkenden in scheiding per jaar 20% binnen een jaar aangeeft met burn-out klachten te lopen (onderzoek TNO, dec 2021), kun je er vergif op innemen dat bij elk middelgrote en grote bedrijf dit gebeurt.

Te weinig weten over de realiteit van de werkvloer zorgt voor onvoldoende kennis en focus. Daarmee zal de slagkracht enorm afnemen. Het wordt gewoonweg niet gezien.

Te weinig kennisdragers

Kennisdragers providersboog Werk & Scheiding

Kennisdragers providersboog Werk & Scheiding cruciaal

Dan is providersboog klaar, zijn de diensten afgestemd op de vraag en de juiste interventies zijn opgenomen. Toch komt het niet van de grond. Hoe kan dat?

Als we het voorbeeld van een echtscheiding nemen, wordt het helder. Er is een medewerker in het proces van een relatiebreuk die de impact ervan merkt in het werk. Vitaliteit en productiviteit lopen terug. Er worden meer fouten gemaakt en het werkt komt niet af.

Dan zal er iets moeten gebeuren. Vaak gaan leidinggevende en teamlid in gesprek. Het goede gesprek moet dan leiden tot slimme acties die verzuim gaan voorkomen.

Als je als leidinggevende niet weet dat het mogelijk is om kennis, coaching van leidinggevende en preventieve trajecten in te zetten, zal daar dus geen gebruik van worden gemaakt. Als vervolgens de gesprekspartner van de leidinggevende rondom verzuim vervolgens ook onvoldoende weet welke mogelijkheden er zijn, groeit de kans op uitval.

Implementatie cruciaal

Er zal dus structureel geïnvesteerd moeten worden binnen de organisatie om de providersboog op de werkvloer te laten leven en kan op het goede moment een passende interventie, zoals bijvoorbeeld Werk & Scheiding, ingezet worden. Door snel verbindingen te kunnen maken, gaat de handelingssnelheid omhoog. Daarmee verhoog je de kans op duurzame inzetbaarheid.

Tips voor goed werkende providersboog

Om het allemaal goed te laten werken, hebben we een aantal tips. We putten hierbij uit onze ervaringen binnen diverse organisaties, zoals ziekenhuizen, schoolbesturen en gemeenten:

  1. Zorg voor goede uitgangspunten; visie
  2. Heb de voldoende professionals binnen de organisatie die de eerste aanspreekpunten voor leidinggevenden en medewerkers zijn?

Denk hierbij aan HR-adviseurs verzuim, vitaliteitscoaches en pob’ers. Maar ook de vertrouwenspersoon kan hier een belangrijke rol in spelen. Zorg ervoor dat ze zichtbaar, divers en gemakkelijk benaderbaar zijn. Dan zal de stap eerder genomen worden.

  1. Train deze groep op inhoud en vaardigheden

Laat deze mensen de interventie binnen de providersboog eigen maken door te starten met een kennissessie Werk&Scheiding. Daarmee breng je kennis en inzicht op niveau. Als dan de situatie zich voordoet, kunnen de verschillende effectieve mogelijkheden gebruikt worden. De interventies kunnen ze dan op het goede moment “uit de tas” halen.

  1. Vertrouw je collega’s en zorg voor een lage drempel om een interventie in te zetten

Hoe meer mensen bij een (financiële) beslissing betrokken zijn, hoe lager de kans dat het überhaupt gebeurd. Vertrouw je jouw medewerkers voldoende om zelf te beslissen?

Bij de vitaliteitsportaal van het Bravis Ziekenhuis In Roosendaal kunnen werknemers zelfstandig zonder overleg met hun leidinggevende of HR een interventie starten. En wat denk je? Ze maken er alleen gebruik van als ze het echt nodig hebben. Best logisch ook.

  1. Deel praktijkervaringen

Stimuleer mensen binnen hun team of via intranet hun positieve ervaringen te delen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Mensen nemen het gemakkelijk van een collega aan die het proces al succesvol doorlopen heeft. Bovendien zien collega’s elkaar regelmatig en kunnen ze zo ook helpen bij het signaleren en het zelf oplossend vermogen bij potentieel verzuim versterken.

Een sterke providersboog met Werk & Scheiding

Met deze bouwstenen kun je een providersboog sterk maken en laten werken voor jouw organisatie. Vitaliteit, verzuim preventie en duurzame inzetbaarheid; ze zullen een positief effect hebben op de werkvloer.

Heeft jouw organisatie een providersboog en is Werk & Scheiding daar nog geen vast onderdeel van? En wil je net als bijvoorbeeld het Gelre Ziekenhuis, Hogeschool Avans, DAF Trucks en gemeente Amsterdam snel kunnen handelen bij scheiding?

Neem hieronder vrijblijvend contact op om samen de volgende stap te zetten.

Lees onze overige artikelen

Vrijblijvend advies?

Kunnen we je op weg helpen?

Ja, ik wil graag in contact komen met een Werk&Scheiding specialist