Scheiding taboe op werkvloer

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in 2022 maar liefst 1,3 miljoen mensen de status gescheiden hebben in Nederland. Dat betekent dat bijna 10% van onze bevolking een scheiding achter de rug heeft. Bij deze aantallen zou je denken dat het een bespreekbaar life-event is. Toch blijkt een scheiding nog steeds een taboe op de werkvloer.

Wat maakt dit zo lastig om te bespreken en wat kun je doen om het te verbeteren? Ontdek wat onze vier meest belangrijke tips zijn.

Relatiebreuk vraagt om psychologische veiligheid

Het kwam in een gesprek weer zo duidelijk naar voren: “Ik ga mijn scheiding niet delen met mijn leidinggevende!” “Die gaat over mijn functioneren, mijn inkomen. Dat vind ik echt niet veilig genoeg voelen.”

Waar psychologische veiligheid onvoldoende aanwezig is, zullen medewerkers zich terugtrekken. Ze voelen zich te kwetsbaar en missen het vertrouwen dat er op een constructieve manier met ze omgegaan wordt.

Vaak merken we dat als er te weinig vertrouwen in de teamleider is, het onderwerp dus gemeden wordt. Toch zijn er andere mogelijkheden om dit binnen een organisatie te bespreken. Denk bijvoorbeeld aan de vertrouwenspersoon, Hr-adviseur of de (praktijkondersteuner) bedrijfsarts. Hier liggen nog grote kansen om stappen te maken binnen bedrijven.

Schaamte en persoonlijk falen bij scheiden

Daarnaast ervaart een groep medewerkers tijdens hun scheiding een hoge mate van schaamte. De bekende schaamte-onderzoeker Brene Brown omschrijft dit als de angst om niet verbonden te zijn, om gezien te worden als iemand met gebreken.

Het kan voelen alsof je ontmaskerd wordt. Het potentiële pijnlijke gevolg kan dan zijn dat je je dan afgewezen wordt of om die reden een hekel aan jezelf hebt. Dan is het logisch, maar dat je dit voor jezelf houdt. In haar TedTalk The power of vulnerability geeft ze hier diverse inzichten over.

Van werknemers in scheiding horen we vaak dat ze met het gevoel van falen rondlopen. Het is ze niet gelukt om hun huwelijk te redden. En nu is het aan hun om het probleem wat daar uit volgt op te lossen. Daar mag natuurlijk het werk niet onder gaan leiden. Sterker nog, anderen het binnen het team hoeven niet eens te weten. Dit is iets waarvan ze vinden dat ze alleen moeten oplossen.

Een voorbeeld hiervan is dat de realtiebreuk pas binnen de organisatie bekend werd, toen na maanden het nieuwe adres door de medewerker werd doorgegeven.

Tips voor het goede gesprek werkvloer

Het onderwerp relatiebreuk of echtscheiding mag dus wel een steuntje in de rug krijgen. Zeker omdat het zo’n grote impact heeft op vitaliteit en productiviteit; gemiddeld drie jaar. Het bespreekbaar maken betekent niet dat alles tot in detail op tafel moet komen. Het gaat om de effecten van de scheiding op het werk. En daar liggen veel kansen ter verbetering.

Met deze vier tips kunnen stappen gemaakt worden om het taboe op scheiding op de werkvloer te verminderen:

1) Zorg binnen je organisatie voor meerdere personen zijn waar collega’s terecht kunnen met persoonlijke vragen. Bijvoorbeeld, de teamleider, vertrouwenspersoon én (praktijkondersteuner) bedrijfsarts. Het verhoogt de zelfredzaamheid van medewerkers als ze weten met wie ze hun verhaal veilig kunnen delen.

2) Laat medewerkers van deze mogelijkheden weten voordat het probleem zich voordoet. Dan kunnen ze zelf het initiatief nemen, zodra het nodig.

3) Haal life-events uit de taboesfeer door positieve voorbeelden binnen de organisatie te delen.

4) Hou tijdens gesprekken voor ogen waar het over gaat: op je werk wil je de focus hebben op het werk. Wat is er voor nodig om dat te laten slagen? Zo voorkom je tijdens gesprekken dat het over allerlei zaken gaat die wellicht als te privé worden ervaren en niet bijdragen aan oplossingen.

Heb je een collega in scheiding waar je zorgen om hebt? Kijk hier dan verder naar onze oplossingen.

Als je zelf relatieproblemen ervaart of in het proces van een scheiding zit, kun je hier te weten komen wat jou kan helpen vitaal te blijven en verzuim te voorkomen.

Lees onze overige artikelen

Vrijblijvend advies?

Kunnen we je op weg helpen?

Ja, ik wil graag in contact komen met een Werk&Scheiding specialist