Het is zo duur!

Er vindt een kentering plaats. Preventie begint terrein te winnen ten opzichte van verzuim. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid krijgen steeds vaker de keuze boven curatie. We laten zien dat het ook vanuit een financieel oogpunt de meest logische weg is. Want wat zijn de kosten van verzuim bij een scheiding?

Verzuim tegenover preventie

Preventieve interventies hebben nog altijd een idee van “kosten” om zich heen hangen. Je weet niet of het echt wel nodig was, het effect is niet echt aan te tonen, zulke gedachten. En dan hebben we bij scheiding nog eens een oorzaak uit de privé hoek.

Verzuim daarentegen is ingeburgerd. Het is niet leuk, maar hoort er gewoon bij. Het is in rapporten vast te leggen; duur en kosten zijn inzichtelijk. Bovendien is het hele systeem erop ingericht. Verzuim wordt bijna als normaal gezien, soms zelfs ervaren als een recht.

Periode voorafgaand aan verzuim

Afgeleid op je werk tijdens een scheidingDe aanloop naar en de impact van een scheiding zorgen voor een terugloop in productiviteit. Er worden meer fouten gemaakt, er is vaak meer tijd nodig om het werk af te krijgen dan normaal. Als je dan daarbij optelt dat er vanuit de literatuur gemiddeld één tot twee jaar voor het verwerken van een scheiding wordt gerekend.

Het kost dus al geld nog zonder dat er een dag officieel verzuimd is.

Cijfers verzuim spreken boekdelen

Wat kost verzuim eigenlijk? Want ondanks alle aandacht die er binnen organisaties voor verzuim is, blijkt vaak basale kennis erover te ontbreken. Daarom hebben we de cijfers op een rij gezet.

Hieronder een voorbeeld met kosten, uitgaande van een werknemer met een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van € 38.000 (CPB, 2022). De loondoorbetaling bij ziekteverzuim is iets minder dan €160,- per dag. Daar komen nog extra verzuimkosten bij.

Wat zijn de kosten van een verzuimende werknemer per dag?

  • Loondoorbetaling: €159,-
  • Kosten vervanging: €191,-
  • Omzetverlies tijdens afwezigheid: €43,-
  • Kosten arbodienstverlening: €10,-
  • Interne verzuimbegeleiding: €8,-

De totale verzuimkosten komen zo gemiddeld neer op €411,- per dag.

Hierin is de tijd voor de inzet van de HR-adviseur en leidinggevende nog niet meegenomen. Ook de loonsverhogingen in 2023 zitten hier niet in. Tel uit je winst, excuus, verlies.

Kosten verzuim scheiding

Met de cijfers vanuit het onderzoek van TNO kunnen we dit verder toespitsen op een situatie waarin echtscheiding een rol speelt. Hou je vast:

  • Meer dan 130.000 werkenden per jaar in het proces van (echt)scheiding
  • In minder dan een jaar geeft 20% van deze groep aan met burn-out klachten rond te lopen+ dat zijn dus meer dan 26.000(!) werknemers die elk moment de telefoon kunnen oppakken om door te geven dat ze niet meer in staat zijn om te werken… per jaar…
  • Gemiddeld verzuimen deze werknemers 21 dagen per persoon, wat 45% meer is dan bij niet-scheidende werknemers

Als we hier het rekensommetje op loslaten, komen we op het volgende terecht. Met gemiddeld 21 dagen per jaar, waarbij per dag iig €411,- aan verzuimkosten komen kijken, komen we op een totaal van minimaal €8.631,- per jaar per medewerker in scheiding uit. Durf jij uit te rekenen hoeveel dit voor de hele groep is?

Preventie is het waard

Succesvol op de been gebleven tijdens scheidingJe kunt dus alleen al vanuit een financieel oogpunt voorstellen dat het loont om in preventieve interventies te investeren. Daarnaast voorkom je met het uitblijven van verzuim bij die ene medewerker het domino-verzuim effect bij de rest van het team. Iets wat we helaas op dit moment veel zien binnen organisaties.

Neem dan nog mee dat een medewerker zich gehoord en gezien voelt tijdens een life-event. Het is mogelijk gemaakt om op de been en productief te blijven tijdens deze storm. Je zult een ambassadeur voor het leven erbij hebben binnen het bedrijf. Moet je zien wat een enorme winstsituatie je creëert.

Lees onze overige artikelen

Vrijblijvend advies?

Kunnen we je op weg helpen?

Ja, ik wil graag in contact komen met een Werk&Scheiding specialist