Als iets ten koste gaat van de concentratie op het werk, zijn het wel persoonlijke perikelen. Voor mensen die in scheiding liggen, is er nu hulp: zij kunnen steeds vaker op kosten van de baas gebruikmaken van een scheidingscoach.

In 2020 hielden 32.000 stellen hun relatie voor gezien, zegt het CBS. 29.000 echtparen besloten te scheiden en 3.000 geregistreerde partnerschappen strandden. Gemiddeld loopt een huwelijk na 15 jaar op de klippen. Dat is vaak als mensen nog midden in hun loopbaan staan: ze zijn dan tussen de 37 en 47 jaar.

Al die verbroken relaties brengen een hoop verdriet met zich mee, en ongetwijfeld ook verzuim op de werkvloer. Hoe groot dat probleem is, is niet duidelijk. ArboNed zegt dit niet te (kunnen) registreren, omdat het een indirect gevolg is van stress, spanning of slapeloosheid.

Toch rapporteerde EconoVision in Rotterdam in 2013 over de desastreuze gevolgen van zo veel scheidingen. Het bedrijf benoemde onder meer dat het ziekteverzuim onder gescheiden mensen 6 procent is, gemiddeld is dat 4 procent. Veel mensen melden zich al vaker ziek in de periode vóór de scheiding. Dat kostte in 2013 438 miljoen euro, dus inmiddels meer dan 500 miljoen; nog afgezien van de (jeugd)zorg- en sociale kosten.

Zonde van al dat geld, en ondernemers zagen een gat in de markt. Vandaar dat de scheidingscoach voor werknemers in het leven is geroepen. Werkgevers kunnen voor iemand bij wie hoog verzuim dreigt iemand inhuren voor gemiddeld 2.750 euro. Bijvoorbeeld als ze op het punt van omvallen staan, op het werk hun hoofd er niet meer bij kunnen houden of de goede sfeer op de werkvloer aantasten.

Verzuimkosten voorkomen

Yorick Saeijs zag het gat in de markt, na een eigen scheiding die hem werkstress en dreigend verzuim bracht. Zijn bureau Werking & Scheiding in Breda telt inmiddels vijf coaches en voorziet in opleidingen. ‘Een scheiding is hoe dan ook een life-event dat alles op z’n kop zet. Maar vaak heerst schaamte om er op het werk over te vertellen en de werkgever ziet het als een privéprobleem.’

Is dat ook niet privé? Saeijs: ‘In principe wel, maar mensen nemen hun privé-emoties altijd mee naar het werk. Dat leidt ook tot minder concentratie, problemen met planning en structuur en afnemende productiviteit.’

Werk & Scheiding wordt ingeschakeld via hr. De werknemer krijgt acht sessies van 1,5 uur met onderwerpen als omgaan met conflicten, energiebehoud en omgaan met kinderen, plus persoonlijke coaching. De leidinggevende wordt ook bij het proces betrokken.

Dan blijft de vraag: waar ligt de grens voor de werkgever om op te draaien voor ellende die werknemers zelf veroorzaken? Saeijs: ‘Verzuimkosten bedragen bruto 400 euro per dag. Je kunt gescheiden werknemers ook twee weken betaald verlof geven, maar dat neemt de problemen niet weg.’

Yorick Saeijs

Yorick Saeijs, Werk&Scheiding

Onderdeel van vitaliteit

Het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal stelt het traject Werk en Scheiding beschikbaar aan de 3.000 werknemers. ‘Ze doen het in hun eigen tijd en zonder dat de werkgever of leidinggevende dat hoeft te zien. Dat verlaagt de drempel erg’, zegt Sytske Martens, verzuim-/re-integratieadviseur bij Bravis. ‘Het grootste deel van onze medewerkers is vrouw. Na een scheiding hebben zij vaak nog meer ballen in de lucht te houden. Ze kunnen met extra hulp tijdens een scheiding voorkomen dat ze uitvallen.’

Vier keer is een traject van Scheiding & Werk afgenomen, dus de kosten zijn beperkt tot 11.000 euro. ‘Als één van hen drie maanden zou uitvallen, dan zouden de kosten al hoger zijn. Met één vrouw heb ik overleg gehad over dit traject en zij was buitengewoon tevreden met de begeleiding. Ze kreeg structuur en energie, en ook moed om verder te gaan. En ze vond het ook heerlijk om ‘af en toe even alles van haar af te kunnen praten’. Zelf ben ik twee keer gescheiden en ik had die steun wel graag gehad, mentaal, maar ook voor de vele praktische zaken.’

Sytske Martens Bravis

Sytske Martens, Bravis Ziekenhuis

Scheidingscoach op kosten van de baas, twee werknemers vertellen

Alice, werkzaam bij het UWV, maakte in 2018 een vechtscheiding mee. Zo zette haar ex de kinderen tegen haar op. Drie jaar en een mislukt mediatontraject later kan ze er nog niet van loskomen. ‘Werk geeft afleiding, maar mijn concentratie leed toch voortdurend onder het denken aan het formuleren van een antwoord op de mails die ik van hem had gekregen. Ik ben gelukkig nog net niet uitgevallen.’

Omdat haar leidinggevende doorhad wat er speelde, kon ze hulp zoeken bij scheidingscoach Saeijs. De kern van de begeleiding was voor Alice om in acht sessies van 1,5 uur afstand te leren nemen van de ruzies. ‘We zijn wel van het programma afgeweken omdat ik veel concrete incidenten wilde bespreken. Ik heb onderscheid leren maken tussen zaken waarop je wel en geen invloed kunt hebben. Ook heb ik geleerd problemen te formuleren en oplossen, ook met heel concrete acties.’

Een leerkracht op een basisschool in het Brabantse Aarle-Rixtel kreeg de scheidingscoach spontaan aangeboden van zijn directeur, om uitval te voorkomen. Dat terwijl de scheiding – na 12 jaar relatie en vijf jaar huwelijk, met kleine kinderen – zonder conflict verliep. Hij is er buitengewoon content mee: ‘Vooral de inzichten in mijn eigen gedrag en opstelling waren nuttig.’

Ook de praktische tips hielpen veel. ‘Dat droeg bij aan het vinden van een nieuwe balans tussen privé en werk. Het traject heeft me houvast gegeven. Ik kan het iedereen aanraden.’

Bron: Intermediair.nl
Auteur: Peter Oltshoorn
Heb je behoefte aan meer informatie, inzichten of tips?

Ben je zelf een werknemer in scheiding? Kijk dan hier verder.

Of als je een medewerker in scheiding hebt, kijk je hier.

Je kun natuurlijk ook gelijk contact opnemen met één van onze Werk&Scheiding specialisten

Lees onze overige artikelen

Vrijblijvend advies?

Kunnen we je op weg helpen?

Ja, ik wil graag in contact komen met een Werk&Scheiding specialist