Verzuim Preventie & Re-integratie

Niet ziek en toch ziek thuis

Uitval komt meer voor bij collega’s in scheiding. Uit TNO-onderzoek blijkt het ziekteverzuim zelfs twee maal zo hoog als normaal. Als werkgever wil je graag voorkomen dat je werknemer in scheiding thuis komt te zitten. Het gevaar van medicalisering is immers groot en het proces wordt daarmee onnodig moeilijker gemaakt. Er is dus zowel voor je medewerker in scheiding als voor de organisatie veel aan gelegen om in preventie of 1e spoor te investeren.

Interview; het waarom, hoe en wat van Werk&Scheiding (Mensely)

Werk en scheiding gaan niet goed samen

Scheidingsperikelen beslaan in de praktijk zo’n 18 tot 24 maanden. Dat betekent dat in deze tijd je collega met steeds meer moeite het werk afkrijgt. Zorgen over onder andere de kinderen, de emotionele uitputting en stroeve communicatie met de ex-partner vreten energie. Het vermogen tot organiseren en plannen loopt terug. De combinatie wordt dan teveel. (Langdurig) verzuim en zelfs burn-out liggen op de loer.

Hoge kosten

Het kost een leidinggevende gemiddeld 3 uur per week om vervanging te vinden en het werk goed over laten nemen. Dat staat nog los van het kwaliteitsverlies van het geleverde werk gedurende deze periode. Tel daar bij op dat een werknemer die thuiszit gemiddeld €400,- per dag kost. Wij zorgen met een minimale tijdsinvestering van u voor een maximaal functionerende collega in scheiding.

Preventief = effectief

Tijdens het begeleidingstraject nemen we verschillende aspecten van scheiding en werk onder de loep. Met de inzichten die hieruit voortkomen, gaat je collega via maatwerk aan de slag. Door de coachingssessies erna worden de nieuwe vaardigheden effectief ontwikkeld. Je zult zien dat deze ook terugkomen in het werk van je collega. Hij/zij zal het werk met kwaliteit en plezier kunnen blijven doen.

Het traject is kortdurend en preventief. De duur van een gemiddeld traject is slechts 6 weken met uitstekende resultaten.

Opbouw

Het (preventieve) begeleidingstraject is als volgt opgebouwd:

  • Intake met werknemer in scheiding (vrijblijvend en gratis)
  • Startdag (of twee losse dagdelen); hierin worden diverse onderwerpen en gedrag tegen het licht gehouden en wordt de basis van de rest van het traject gelegd.
  • Vier coachingssessies van anderhalf uur. Tussen de laatste drie sessies zit meer tijd ivm groeiende zelfredzaamheid.
  • Tussentijds en na afronding is er een terugkoppeling aan de opdrachtgever.

Re-integratie

Voor een re-integratietraject gaan we uit van wat de medewerker nog wel kan. Die basis verstevigen we en bouwen we uit. Ook hier zijn doelgericht, proactief handelen, vitaliteit en het verhogen van zelfredzaamheid bij de werknemer belangrijke speerpunten. Door het maatwerk karakter ontstaat een passend tijdspad. Voor een optimaal resultaat zullen we in samenspraak met werkgever en werknemer het traject vormgeven; plan van aanpak.

Meer te weten komen? Bel 06-45006741 of vul het onderstaande formulier in. We helpen u graag verder.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht