Noodzaak van preventie bij scheiding vóór de zomervakantie?

De zomerse zon lekker schijnt en de vakantie staat voor de deur. Het lijkt verleidelijk om gewoonweg alles even op z’n beloop te laten bij een werknemer in scheiding en de zomervakantie alles te laten oplossen. Toch is juist nu het moment om actie te ondernemen en met een interventie verzuim bij scheiding ná de vakantie te voorkomen. Hoe zit dat? In dit artikel zullen we de redenen verkennen waarom je juist niet moet wachten met een preventieve interventie.

Golf aan niet-werkgerelateerde stress

Niet-werk gerelateerde stress, zoals bijvoorbeeld door een echtscheiding, verspreidt zich als een vuur door de organisaties in heel het land. Het is tijd om te erkennen dat een preventieve interventie essentieel is voor de productiviteit en continuïteit van bedrijven. Zelfs als dat gevoelsmatig tegenstrijdig is, zoals in de laatste weken voor vakantie.

Een scheiding kent geen zomervakantie

Het is een misvatting dat alleen vakantie voldoende is om te herstellen van de impact van een relatiebreuk. Hoewel rust en ontspanning zeker belangrijk zijn, is het niet realistisch om te denken dat een paar weken weg alle onderliggende oorzaken vanzelf oplossen. De opbouw van stress, en vermoeidheid ontstaan door een langdurige combinatie van stressoren, zowel op het werk als in het persoonlijke leven.

Vrije tijd is killing tijdens scheiding

Zomervakantie kan de kans op verzuim juist vergroten bij scheiding

Zomervakantie kan de kans op verzuim juist vergroten bij scheiding

De diverse aanleidingen die stress veroorzaken verdwijnen niet zomaar tijdens een vakantie. Ze kunnen zelfs verergeren als ze niet adequaat worden aangepakt. Uit onderzoek van TNO (2021) blijkt dat vrije tijd tijdens een scheidingsproces juist een averechts effect kan hebben op de vitaliteit. Neem bijvoorbeeld het gemis wat ontstaat als de kinderen langere tijd bij de ander is. Of dat de stappen voorwaarts niet gezet kunnen worden, omdat de mediator op vakantie is. Het is daarom essentieel om juist vóór de zomervakantie actie te ondernemen en een effectieve burn-out interventie te starten.

Preventie is beter dan genezen

Het is verleidelijk om te denken dat een interventie pas nodig is als iemand al symptomen vertoont. Het is echter veel effectiever om preventief te handelen. Een goede interventie richt zich niet alleen op het behandelen van de symptomen, maar ook op het identificeren en aanpakken van de onderliggende oorzaken. Door vroegtijdig in te grijpen kun je met minder moeite voorkomen dat iemand gaat uitvallen. Dit is niet alleen gunstig voor het individu, maar ook voor de organisatie waarin ze werken. Zo blijft een medewerker productief en zal ziekteverzuim voorkomen kunnen worden. Door nu proactief te handelen, blijft bovendien de negatieve impact van een ziekgemelde collega op het team weg.

Uit het oog, uit het hart

Wat is effectiever bij een scheiding: een interventie of zomervakantie?

Wat is effectiever bij een scheiding: een interventie of zomervakantie?

Het is een risico om een medewerker die in een scheidingsproces zit uit het beeld te verliezen. Je hebt geen idee of het na enige tijd beter gaat of juist niet. Dan moet het maar weer opgepakt worden als het werk weer begint. En misschien komt het niet zo ver en meldt deze collega zicht alsnog ziek aan het einde van de vakantie.

Hoe eerder, hoe beter

Een interventie inzetten “als het eigenlijk nog niet nodig is” zal simpeler zijn en goedkoper. Later kost een interventie bijna altijd meer, omdat de omvang ervan groter zal zijn. Met de Werk&Scheiding aanpak worden werknemers in scheiding individueel begeleid. De gestructureerde werkwijze zorgt voor een versteviging van de veer- en draagkracht van een medewerker tijdens en na een scheiding. Bekijk onze drie niveaus van verzuimpreventie bij scheiding en gebruik ze om in te schatten wat nodig is.

Lees onze overige artikelen

Vrijblijvend advies?

Kunnen we je op weg helpen?

Ja, ik wil graag in contact komen met een Werk&Scheiding specialist