Kerstvakantie leidt tot meer ziekteverzuim

De periode rondom de kerstvakantie brengt elk jaar een stijging in (echt)scheidingen en verzuim met zich mee. Na een stressvolle en emotionele vakantie gaan medewerkers weer aan het werk. De combinatie van beperkte energie, hoge stress en vraag vanuit het werk zorgt ervoor dat veel mensen uiteindelijk vastlopen. Dat is terug te zien is in de hoge ziekteverzuim cijfers bij werknemers in scheiding.

Waarom de kerstvakantie?

Mensen die in de kerstvakantie uit elkaar gaan, zijn over het algemeen al langere tijd hiermee bezig. De feestdagen samen met oud en nieuw zorgen voor de druppel die de emmer doet overlopen. De kinderen hebben vakantie, het moet gezellig zijn, feeststemming alom en uiteindelijk de conclusie dat verder samen doorgaan geen optie meer is. Allemaal elementen die samen tot zo’n moment leiden dat iemand het besluit neemt om een punt achter de relatie te zetten.

Onderzoek TNO

In oktober bracht TNO een landelijke onderzoek uit, waarin de impact van scheidingen op ziekteverzuim onderzocht is. De cijfers zijn indrukwekkend te noemen. Meer dan 130.000 werkenden zitten per jaar in het proces van scheiden. Het ziekteverzuim bij deze groep is 45% hoger dan bij werkenden met een vaste relatie. Binnen een jaar geeft 20% van deze werknemers aan met burn-out klachten rond te lopen.

Brede impact

“Het is wel logisch dat een scheiding van invloed is op verzuim,” vertelt Yorick Saeijs, eigenaar van Werk&Scheiding. “Heel je leven staat op z’n kop. Je moet het de kinderen vertellen en naaste familie. Je zult van alles moeten gaan regelen; van nieuwe bankrekeningen tot minimaal één nieuwe woonruimte. Je wordt verwacht een convenant op te stellen met afspraken op korte, middellange en lange termijn. De zorg voor de kinderen krijgt vaak een andere verdeling. Financieel heeft het grote gevolgen. En dat allemaal gecombineerd met verdriet, rouw, schuldgevoel, schaamte en andere heftige emoties die hierbij kunnen spelen.”

Gevolgen voor werk

Werknemers in scheiding hebben veel op hun bordje. Daar komt nog bij dat ze spanning ervaren tussen de focus die het werk vraagt en de aandacht die de scheiding eist. “Dat zien we bv al bij een afspraak met een mediator plannen. Dat gebeurt over het algemeen in dezelfde tijd als dat iemand verwacht wordt te werken,” aldus Yorick. “Daarnaast zijn er voorbeelden te noemen van aanstaande ex-partners die gedurende de werkdag emotioneel opbellen. Probeer daarna maar eens gelijk goed je werk weer te doen. Of er wordt overmatig geappt door een van beiden, waarna direct een reactie verlangt wordt. Zo zijn er legio voorbeelden te geven die wat met de werkende mens in scheiding doen.” De productiviteit loopt terug en de foutenmarge gaat omhoog. Door de stress krijgen deze medewerkers hun werk niet meer af binnen de normale tijd. Ze lopen vast en melden zich ziek.

Beter bespreekbaar

Werk en ScheidingDe trend is Nederland is ingezet om zaken, die eerder als privé werden bestempeld binnen organisaties, meer bespreekbaar te maken. “Dit gebeurt al op het gebied van mantelzorg en rouwverwerking bij het overlijden van een dierbare. De tijd begint nu ook te komen dat scheiding uit de taboesfeer komt,” zien ze bij Werk&Scheiding.

“Een goed gesprek is een mooie start,” gaat Yorick verder. “Daarmee kun je als medewerker samen met je leidinggevende of hr-adviseur kijken waar oplossingen zitten, zoals flexibele ureninzet, tijdelijk ander werk of een gedeelte van het werk bij collega’s onder brengen. Misschien is de inzet een traject zoals Werk&Scheiding nodig om langdurig verzuim te voorkomen. Bespreek het, maak afspraken en ga het doen. Dan kun je echt stappen in de goede richting maken.”

Binnen organisaties is zijn er vaak meerdere oplossingen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van verzuim op dit gebied. Van persoonlijke ontwikkelingsbudgetten tot potjes voor duurzame inzetbaarheid. Veel organisaties zien dit als onderdeel van goed werkgeverschap en investeren op deze manier in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Golf over 6 weken

De piek van scheidingen leidt niet gelijk tot meer verzuim. De medewerker in scheiding kan vaak nog een aantal weken door, voordat het uiteindelijk niet meer gaat. Yorick: “Voorkomen is altijd beter dan genezen. Verzuim heeft zo’n grote impact. Niet alleen op de medewerker in scheiding, maar ook op het team. Daar heeft niemand wat aan. Nu als organisatie inzetten op de goede acties, voorkomt dat je straks met (langdurig) verzuim te maken hebt.”

Heb je behoefte aan meer informatie, inzichten of tips?

Ben je zelf een werknemer in scheiding? Kijk dan hier verder.

Heb je een medewerker in scheiding? Kijk hier voor meer informatie om verzuim te voorkomen.

Je kun natuurlijk ook gelijk contact opnemen met één van onze Werk&Scheiding specialisten

Lees onze overige artikelen

Vrijblijvend advies?

Kunnen we je op weg helpen?

Ja, ik wil graag in contact komen met een Werk&Scheiding specialist