De blinde vlek bij echtscheiding in het sociaal domein

Het voorliggend veld (sociaal domein) kan een enorme stap maken bij het voorkomen van langdurig verzuim bij scheiding en daarmee zorgvraag bij gemeenten terugbrengen. Professionals in het sociaal domein die met mensen werken die in dit proces zitten, blijken te vaak niet door te vragen over de impact ervan op het werk. Dit is zonde als je bedenkt hoeveel kennis en ervaring binnen deze groepen aanwezig is. Dat kan beter.

Aan tafel bij werknemer in scheiding

Van maatschappelijk werk tot advocaat-mediators, ze werken allemaal met mensen die in dit life-event zitten. Getrouwd, niet getrouwd met of zonder kinderen en alle varianten ertussen. Als professionals wil je graag helpen het beste uit mensen te halen. Soms vanuit het standpunt om tot goede afspraken te komen, soms om een geëscaleerde situatie terug te brengen of erger te voorkomen voor de kinderen.

Blinde vlek

In gesprek met professionals uit het voorliggende veld, ontstaan vaak aha-momenten. De vraag “hoe is het op je werk?” wordt vaak wel gesteld. Maar wat er werkelijk speelt, komt vaak niet boven tafel. Deze enkelvoudige, gesloten vraag is in deze situatie niet genoeg. Daar mag een verdieping op volgen.

Het model van Positieve Gezondheid geeft een uitgelezen kans om meer helderheid te krijgen en de impact op het werk verder te onderzoeken.

Voordelen te over voor gemeenten

Op het moment dat het duidelijk is dat iemand wankelt op zijn of haar werk, kan makkelijker een vervolg stap worden gezet. Eentje die helpt om steviger in je schoenen te komen te staan en die verzuim helpt voorkomen.

Je kunt je bedenken wat burn-out klachten met iemand doen. Mensen met spannings- en uitputtingsklachten zijn veel minder in staat om goede beslissingen te nemen, andere perspectieven in te nemen en effectief gedrag te vertonen. Iemand die genoeg energie heeft kan gemakkelijker een coöperatieve houding aannemen en zelfs een geëscaleerd conflict positief beïnvloeden.

Win-win-win

Om professionals beter beslagen ten ijs te laten komen, gaan Werk&Scheiding specialisten bij gemeenten langs om kennis en ervaring te delen. Zo helpen we de blinde vlek bij scheiding in het sociaal domein verminderen. Wat voorkomen wordt, hoeft niet te worden opgelost. Een vitale medewerker die stevig in zijn/haar schoenen staat zal namelijk:

  • Minder of niet verzuimen bij echtscheiding (winst werkgever en team van medewerker)
  • Minder of geen zorg van gemeente nodig hebben (winst gemeente)
  • Betere keuzes maken tijdens het proces van scheiden (winst voor zichzelf, de kinderen én de kwaliteit van de afspraken met ex-partner met het bijbehorende gedrag)

Laten we samen deze preventie handschoen oppakken; gemeenten én werkgevers.

Wil je als gemeente in vitale, werkende inwoners investeren, neem dan contact met ons op.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Lees onze overige artikelen

Vrijblijvend advies?

Kunnen we je op weg helpen?

Ja, ik wil graag in contact komen met een Werk&Scheiding specialist